Chính trị - Xã hội

Lùi xét duyệt hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu sang năm 2016

MAI PHƯƠNG
ANTĐ - Theo thông tin từ Bộ VH-TT&DL, Hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt sẽ không có tên trong danh sách xét duyệt năm 2015 của UNESCO. 

Nguyên nhân do tín ngưỡng thờ Mẫu không nằm trong danh sách 50 hồ sơ ưu tiên xét duyệt trong năm 2015 của Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Cụ thể, những trường hợp ưu tiên gồm các quốc gia chưa có di sản nào được công nhận; các hồ sơ đa quốc gia; các quốc gia có rất ít di sản đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Do những tiêu chí này, hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu nằm ngoài danh sách ưu tiên và sẽ được chuyển sang đợt xét duyệt năm 2016. Cũng cần nhắc thêm là Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm quốc gia có nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận với 8 di sản đã được vinh danh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC