Lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 theo tiêu chí nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đối với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT không được chia nhỏ các gói thầu. Vậy, việc lựa chọn các nhà thầu cho 12 dự án thành phần sẽ được tiến hành ra sao? Có đủ nhà thầu đáp ứng năng lực và tiêu chí?

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, tại phương án phân chia gói thầu được phê duyệt, số lượng gói thầu nhiều nhất là 3 gói thầu. Những dự án thành phần có chiều dài dưới 40km chỉ có duy nhất một gói thầu với gói thầu lớn nhất trị giá gần 8.000 tỷ đồng.

Cụ thể, hai dự án thành phần chỉ có duy nhất một gói thầu là Bãi Vọt - Hàm Nghi (35,32km) với gói thầu số 1 (Km 479+117,8 - Km 514+441,33) trị giá 6.044 tỷ đồng. Dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65km) với gói thầu số 1 (Xây dựng đoạn tuyến Km 15+350 - Km 53+000) với giá trị 7.966 tỷ đồng.

Ba dự án thành phần có tổng giá trị các gói thầu xây lắp từ 12.000 tỷ đồng trở lên được chia thành 3 gói thầu/dự án gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88km) với gói thầu số 1 (Km 0+000 - Km 30+000) trị giá 3.500 tỷ đồng, gói thầu số 2 (Km 30+000 - Km 57+200) trị giá 5.300 tỷ đồng và gói thầu số 3 (Km 57+200 - Km 88+000) trị giá 5.600 tỷ đồng.

Dự án đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (61,7km) có gói thầu số 1 (Km 0+200 - Km 19+800) trị giá 3.960 tỷ đồng, gói thầu số 2 (Km 24+900 - Km 47+000) trị giá 3.055 tỷ đồng và gói thầu số 3 (Km 47+000 - Km 66+965,91) trị giá 6.241 tỷ đồng.

Lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 theo tiêu chí nào? ảnh 1

Cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 đang rốt ráo tìm nhà thầu chính

Dự án đoạn Hậu Giang - Cà Mau (hơn 73km) được chia thành gói thầu số 1 (Km 53+000 - Km 91+800) trị giá 7.256 tỷ đồng, gói thầu số 2 (Km 91+800 – Km 114+200) trị giá 3.835 tỷ đồng; Gói thầu số 3 (Km 114+200 - Km 126+223) trị giá 3.334 tỷ đồng.

Đại diện Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) cho biết, việc phân chia gói thầu dựa trên định hướng chỉ đạo của Chính phủ là không chia nhỏ gói thầu và đảm bảo cho việc thiết kế kỹ thuật, GPMB, điều phối vật tư, vật liệu triển khai thi công khả thi.

Theo đại diện Ban QLDA 2, sau khi Bộ GTVT duyệt kế hoạch đấu thầu, các chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định.

Trong quá trình đăng tải thông tin, các chủ đầu tư cũng sẽ đồng thời xây dựng hồ sơ yêu cầu trên cơ sở khung tiêu chí cơ bản theo quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng hiện hành, phù hợp với đặc thù dự án và điều kiện thực tế.

Dự kiến, hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11 đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022.

Được biết, đến thời điểm này, tiêu chí xác định lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu cao tốc Bắc - Nam vẫn đang được Bộ GTVT nghiên cứu.

Tuy nhiên, tại văn bản báo cáo Chính phủ hồi tháng 9/2022 về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, một khung tiêu chí với 10 yếu tố xét duyệt đã được Bộ GTVT đưa ra trên cơ sở pháp luật hiện hành.

Yêu cầu chung được đưa xác định là nhà thầu độc lập và từng thành viên đối với nhà thầu liên danh phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ 5 năm trở lên.

Cùng với yêu cầu chung là các tiêu chí: Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây (2019, 2020, 2021); Yêu cầu về nguồn lực tài chính; Tình hình tài chính lành mạnh; Yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự; Yêu cầu về nhân sự chủ chốt; máy móc, thiết bị.