Kinh doanh

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm bị ảnh hưởng do chứng khoán sụt giảm

Nhật Linh
ANTD.VN - Lợi nhuận quý 2/2022 của hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ suy giảm do thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực.

Thu nhập từ hoạt động đầu tư giảm 15% quý 1

Trong Báo cáo cập nhật thị trường bảo hiểm, các chuyên gia tại SSI Reseach cho rằng với việc thị trường chứng khoán sụt giảm so với đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư cổ phiếu làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Hiện nay, ngoại trừ ABI (Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp), tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều có đầu tư cổ phiếu. Năm 2021, đầu tư cổ phiếu chiếm khoảng từ 2% - 9% tổng danh mục đầu tư và chiếm 10% - 46% lợi nhuận đầu tư của các công ty bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong quý 1/2022 đạt 55,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt đạt 38,4 nghìn tỷ đồng (+14,6%) và 17 nghìn tỷ đồng (+14,7%).

Tuy nhiên, doanh thu phí khai thác mới (NBP) giảm lần thứ 2 trong nhiều năm (đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ). Điều này là do nền cơ sở cao trong quý 1/2021 (tăng 52% so với cùng kỳ) và sự sụt giảm doanh số từ kênh đại lý trong quý 1/2022 (giảm 23,4% so với cùng kỳ).

Nhóm chuyên gia kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm sẽ tăng mạnh hơn trong quý 3/2022 do nền cơ sở thấp trong quý 3/2021.

Với mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm mạnh mẽ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ (ngoại trừ ABI, PTI) đều đạt kết quả quan (tăng 28% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm bị ảnh hưởng do chứng khoán sụt giảm ảnh 1

Lợi nhuận đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm bị ảnh hưởng mạnh bởi thị trường chứng khoán

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp đều duy trì ở mức thấp, mặc dù đã tăng từ đáy vào quý 3/2021. Mặt khác, thu nhập từ hoạt động đầu tư giảm 15% do lãi suất huy động bình quân thấp hơn và các doanh nghiệp không còn nhiều lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu như trong quý 1/2021.

Nhìn chung, lợi nhuận sau thuế của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ giảm 1% so với cùng kỳ 2021.

Sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định cấm ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. SSI Research đánh giá Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển lâu dài của thị trường bảo hiểm.

Có 5 thay đổi chính trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) được các chuyên gia dự báo sẽ tác động lớn tới cục diện thị trường bảo hiểm mà đầu tiên là phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới.

Thứ nhất, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được chủ động, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Hiện nay, mỗi năm Bộ Tài chính phê duyệt khoảng 65 sản phẩm bảo hiểm mới và chấp thuận khoảng 20 sản phẩm bảo hiểm sửa đổi, bổ sung. Thời gian tối thiểu để phê duyệt 1 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là 21 ngày làm việc. Bởi vậy, nếu Bộ Tài chính phê duyệt từng sản phẩm thì có thể làm chậm kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Thứ hai, cấm tổ chức tín dụng ép buộc mua sản phẩm bảo hiểm. Trong những năm vừa qua, việc cá nhân vay vốn buộc phải mua kèm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là điều khá phổ biến.

Tuy nhiên, gần đây theo quan sát của nhóm chuyên gia, một số ngân hàng đã đưa ra lựa chọn cho khách hàng có thể vay vốn với lãi suất cho vay ưu đãi (khoảng 20-80 điểm cơ bản) nếu họ chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hoặc vay vốn với lãi suất thông thường nếu không chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Trong trường hợp tất cả các ngân hàng chuyển đổi sang cách thức này, việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng có thể không bị coi là một hình thức ép buộc.

Thứ ba, bỏ mức trần đối với phí bảo hiểm vi mô (không vượt quá 6% thu nhập bình quân đầu người hằng năm của chuẩn cận nghèo ở khu vực thành thị) để đảm bảo sự cân đối giữa mức phí mua bảo hiểm và mức độ rủi ro của sự kiện bảo hiểm.

Thứ tư, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản vì tổ chức, cá nhân muốn đầu tư thì phải thành lập doanh nghiệp đầu tư bất động sản (Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm có thể mua cổ phiếu của các công ty bất động sản niêm yết, chứng chỉ quỹ của Quỹ đại chúng, mua bất động sản làm trụ sở kinh doanh và cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết.

Thứ năm, không phải đóng Quỹ Bảo vệ Người được Bảo hiểm. Quỹ này được thành lập vào năm 2010, với tỷ lệ đóng góp bắt buộc từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm là 0,3% trên tổng phí bảo hiểm. Số dư lũy kế của Quỹ hiện nay là hơn 1 nghìn tỷ đồng. Trong suốt 12 năm qua, chưa có trường hợp nào quỹ này phải chi trả. Toàn bộ số dư của Quỹ đang được Bộ Tài chính quản lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC