Lợi ích khi ứng dụng nộp phạt giao thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

ANTĐ
ANTD.VN - Mới đây, Bộ Công an đã chính thức khai trương và đi vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Hai hệ thống khi được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước, giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách Nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Công tác bảo đảm TTATGT là một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng và phát triển hiệu quả.