Đời sống

Lợi ích ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ

ANTD.VN -  Công dân Huy Hà (Vĩnh Phúc) hỏi: Bộ Công an cho tôi hỏi, việc ban hành 2 luật: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, sẽ mang lại lợi ích gì cho Nhà nước và người dân?

Bộ Công an trả lời:

Lợi ích ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ ảnh 1

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ giúp tạo thói quen tốt cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng giao thông văn minh

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2009 thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001, qua 14 năm thực hiện đã bộc lộ một số bất cập. Vì vậy, việc ban hành 2 luật sẽ luật hóa một số quy định ở các văn bản dưới luật và bổ sung một số quy định mới, tạo ra một hành lang pháp lý để giải quyết những vấn đề cấp bách, bất cập thực tiễn đang đặt ra về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, sẽ cụ thể hóa trách nhiệm quản lý Nhà nước rõ ràng, rành mạch, cụ thể cho từng bộ, ngành, trong đó xác định Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tránh chồng chéo, tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển phương tiện tham gia giao thông cho phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, việc ban hành 2 luật sẽ có tác động tích cực về mặt xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp:

Thứ nhất, tạo được sự thuận lợi, an toàn; tạo thói quen tốt cho người dân, doanh nghiệp khi tham giao thông, góp phần quan trọng xây dựng nền giao thông văn minh. Đây là mục tiêu, lợi ích cao nhất.

Thứ hai, phòng ngừa, hạn chế các loại tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động; đảm bảo được việc tuân thủ pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp và các bên có liên quan tiếp cận thông tin phương tiện giao thông dễ dàng và thuận tiện hơn và không làm phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Thứ ba, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông, an toàn, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, theo đó giảm chi phí xã hội giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông.

Thứ tư, giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường thông qua việc xây dựng cơ chế để khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, các “điểm đen” về tai nạn giao thông, các vị trí, đoạn tuyến, khu vực thường xảy ra ùn tắc giao thông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC