Kinh doanh

Loại bỏ thông tin hàng giả khi kinh doanh qua thiết bị di động

Hà Linh

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung tại Thông tư số 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động, có hiệu lực từ ngày 31-3-2016. 

Cụ thể, thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có trách nhiệm loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Trong các trường hợp cần thiết, phải hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng của mình. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC