Văn hóa - Giải trí

Lịch sử Hà Nội anh hùng qua những trang sách

Thanh Xuân
ANTD.VN - Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021), Thư viện Hà Nội khai mạc triển lãm sách báo, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về lịch sử của mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 ấn phẩm, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Lịch sử, diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Hà Nội cùng quân dân cả nước đến Ngày Giải phóng Thủ đô; Giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng nghìn năm đất Kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô hôm nay.

Có thể kể đến một số cuốn sách tiêu biểu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Hà Nội một thời chiến tranh", "Trung đoàn Thủ đô anh hùng", "Lời thề quyết tử", "Lịch sử Thủ đô Hà Nội", "Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội", "Thăng Long - Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm", "Hà Nội - Tầm nhìn - Triển vọng - Những cơ hội đầu tư mới"...

Lịch sử Hà Nội anh hùng qua những trang sách ảnh 1
Các cuốn sách được giới thiệu tới bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Triển lãm diễn ra tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, Hà Nội. Song song với trưng bày thực địa, Thư viện Hà Nội cũng tổ chức triển lãm sách trực tuyến cùng chủ đề tại địa chỉ Thuvienhanoi.org.vn.

Triển lãm giới thiệu các tư liệu theo 5 nội dung chính: "Đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp", "Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến", "Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam", "Thủ đô Hà Nội - Vinh quang ngày trở về", "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC