Chính trị - Xã hội

Lên phương án nhân sự cho 2 quận mới

Chính Trung
ANTĐ - Ngày 11-12, huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. 

Theo đó, tiểu ban tổ chức bộ máy nhân sự có nhiệm vụ chỉ đạo việc rà soát, lập phương án sắp xếp tổ chức cán bộ phục vụ việc thành lập 2 quận và 23 phường, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất có trách nhiệm lập kế hoạch về kinh phí và chuẩn bị cơ sở vật chất tạm thời; triển khai kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất lâu dài phục vụ cho hoạt động của các cấp, các ngành của các quận mới, phường mới. Bí thư huyện ủy Từ Liêm, ông Lê Văn Thư cho biết, một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu hiện nay là lập phương án phải đảm bảo nơi học tập ổn định cho học sinh, nhất là những nơi có số học sinh đông như Mỹ Đình, Xuân Đỉnh, Xuân Phương...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC