Chính trị - Xã hội

Lập tổ công tác rà soát vướng mắc pháp luật về bảo hiểm xã hội

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa quyết định thành lập tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn.
Lập tổ công tác rà soát vướng mắc pháp luật về bảo hiểm xã hội ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ rà soát các vướng mắc pháp luật để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có quyết định về việc thành lập tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực quản lý mình. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh làm Tổ trưởng tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, rà soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đặc biệt là các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Thanh tra, đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương.

Đồng thời báo cáo Tổng Giám đốc việc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ Công tác làm nhiệm vụ theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC