Chính trị - Xã hội

Lập Quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

N.Khánh
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch thành phố.

Để triển khai thực hiện đồng thời với công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã họp và thống nhất chương trình, kế hoạch triển khai nghiên cứu xây dựng đồng thời 2 quy hoạch (Quy hoạch Thành phố và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô), đảm bảo thống nhất định hướng quy hoạch chung của thành phố, tránh trường hợp phải điều chỉnh lại sau này.

Lập Quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 ảnh 1

Một góc Thủ đô Hà Nội

Nội dung của Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tuân thủ theo các quy định hiện hành. Quy hoạch Thành phố phải thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng;

Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp Thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Về tiến độ, việc lập Quy hoạch thành phố sẽ rút ngắn thời gian từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch); song song với tiến độ lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị sẽ phải đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy hoạch Thành phố thời kỳ 2011-2020; tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân (khách quan và chủ quan) trong quá trình triển khai thực hiện;

Phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới cũng như đưa ra các kiến nghị và đề xuất.

UBND TP giao Sở Kế hoach và Đầu tư khẩn trương tổ chức xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

Chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của thành phố giai đoạn 2011-2020; tham mưu cho UBND TP trong tổ chức lập, trình Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch và lập Quy hoạch…

Trước đó, ngày 25/5/2021, UBND TP đã ban hành Kế hoạch lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC