Đời sống

Lao động người nước ngoài có được trợ cấp thôi việc?

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi có người bạn là lao động nước ngoài đang làm việc ở Bắc Ninh. Bạn tôi ký hợp đồng cộng tác viên 6 tháng với công ty, sau đó ký hợp đồng lao động. Vậy nếu bạn tôi nghỉ thì thời gian ký hợp đồng cộng tác viên của bạn tôi có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc không, thưa luật sư? Trần Tiến (Bắc Ninh)

Luật sư trả lời:

Lao động người nước ngoài có được trợ cấp thôi việc? ảnh 1

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Về trợ cấp thôi việc, Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 quy định, khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Lao động người nước ngoài có được trợ cấp thôi việc? ảnh 2

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Khoản 3, Điều 8, Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong đó: Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được cử đi học…

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 6 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 6 tháng được tính bằng 1 năm làm việc.

Theo quy định trên, thời gian ký hợp đồng cộng tác viên của trường hợp trên không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC