Chính trị - Xã hội

Làm láo nháo báo cáo hay

Thu Hạnh
ANTĐ - Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Tự phòng, tự quản về ANTT”, vừa được tổ chức tại một phường trên địa bàn Hà Nội. Trưởng Công an phường, sau khi tóm tắt kết quả đạt được đã thẳng thắn thừa nhận: “Cùng một thời điểm địa bàn ta triển khai nhiều mô hình, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có nội dung trùng lặp, chồng chéo nhau… thì hiệu quả làm sao tốt được”.

Mạnh dạn nêu lên những yếu kém, hạn chế, bất cập trong triển khai, thực hiện các chuyên đề, phong trào như chỉ huy đơn vị trên,  ít nơi “dám” làm, bởi đơn giản có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đua của tập thể, cá nhân, quan trọng hơn là nguy cơ gây “mất lòng” đại biểu cấp trên - cơ quan nghiên cứu, tham mưu và “khai sinh” ra  phong trào.

Hiệu quả khi triển khai thành công một mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở, đó là ANCT - TTATXH được giữ vững, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được đẩy lùi, tội phạm được kiềm chế... Nhưng đạt được kết quả ấy, các mô hình, chuyên đề phải hội tụ 3 yếu tố quan trọng. Ý nghĩa thiết thực; lòng nhiệt thành, hưởng ứng tham gia của nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều mô hình, chuyên đề đã và đang triển khai ồ ạt ở một số cơ sở như: “Câu lạc bộ cai nghiện B93”; “Quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; “Toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm - TNXH ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện”; “Phòng ngừa trộm cắp xe máy”… đang nguội lạnh, thậm chí “chết yểu”.

Biết vậy, nhưng tại hầu hết các Hội nghị tổng kết phong trào, rất ít địa phương nêu lên những bất cập đó. Sự trùng lặp, chồng chéo của 2, 3 phong trào na ná triển khai trong năm, giúp cơ sở dễ dàng “lồng ghép” các số liệu, thành tích của mô hình này, vào báo cáo kết quả của phong trào kia.

Không thể phủ nhận hiệu quả của đa số các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang được triển khai, song tư duy làm phong trào theo kiểu chạy theo chỉ tiêu, làm láo nháo…, báo cáo hay, thay vì yếu đâu chữa đấy của một số địa phương cần sớm được chấn chỉnh.                                            

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC