Đời sống

Lạ lẫm hình ảnh người dân Đà Nẵng lần đầu tiên đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu

Lê Bảo, Minh Thuỳ (Bộ Y tế)
ANTD.VN - Từ sáng nay, 12-8, toàn bộ chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu, mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Từ sáng 12-8, tất cả chợ dân sinh trên địa bàn Đà Nẵng tiến hành kiểm soát người dân vào chợ bằng tem phiếu

Từ sáng 12-8, tất cả chợ dân sinh trên địa bàn Đà Nẵng tiến hành kiểm soát người dân vào chợ bằng tem phiếu

Mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần (phân chia theo ngày chẵn- lẻ) để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần (phân chia theo ngày chẵn- lẻ) để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần (phân chia theo ngày chẵn- lẻ) để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm cả chẵn và lẻ).

Các hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm cả chẵn và lẻ).

Phiếu màu hồng đi chợ ngày chẵn, màu xanh đi ngày lẻ

Phiếu màu hồng đi chợ ngày chẵn, màu xanh đi ngày lẻ

Phiếu màu hồng đi chợ ngày chẵn, màu xanh đi ngày lẻ
Lạ lẫm hình ảnh người dân Đà Nẵng lần đầu tiên đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu
Mỗi thẻ vào chợ chỉ được phép sử dụng 1 lần tại bất cứ chợ nào trên địa bàn.

Mỗi thẻ vào chợ chỉ được phép sử dụng 1 lần tại bất cứ chợ nào trên địa bàn.

Lạ lẫm hình ảnh người dân Đà Nẵng lần đầu tiên đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu
Lực lượng bảo vệ các chợ được phân công tiến hành kiểm soát chặt chẽ người dân vào chợ bằng tem phiếu

Lực lượng bảo vệ các chợ được phân công tiến hành kiểm soát chặt chẽ người dân vào chợ bằng tem phiếu

Lực lượng bảo vệ cũng kiêm luôn nhiệm vụ đo nhiệt độ từng người dân đến chợ

Lực lượng bảo vệ cũng kiêm luôn nhiệm vụ đo nhiệt độ từng người dân đến chợ

Lạ lẫm hình ảnh người dân Đà Nẵng lần đầu tiên đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu
Tất cả người kinh doanh cũng như người dân vào chợ đều được yêu cầu đeo khẩu trang

Tất cả người kinh doanh cũng như người dân vào chợ đều được yêu cầu đeo khẩu trang

Những người dân đầu tiên thực hiện chế độ đi chợ bằng tem phiếu theo ngày chẵn lẻ ra về. Dù còn khá lạ lẫm nhưng tất cả đều ủng hộ chủ trương của thành phố để phòng chống dịch bệnh.

Những người dân đầu tiên thực hiện chế độ đi chợ bằng tem phiếu theo ngày chẵn lẻ ra về. Dù còn khá lạ lẫm nhưng tất cả đều ủng hộ chủ trương của thành phố để phòng chống dịch bệnh.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC