Chính trị - Xã hội

Kịp thời nắm bắt thông tin từ dư luận xã hội

Mai Vân
ANTD.VN - Sáng 10-1, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội trong CAND.

Nhằm thực hiện kết luận số 100 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương về việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đã tham mưu giúp Tổng cục Chính trị CAND trình Đảng ủy Công an Trung ương ban hành quyết định số 85 về công nhận cộng tác viên dư luận xã hội cấp Bộ; quyết định số 86 về ban hành quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội trong CAND.

Công tác dư luận xã hội trong CAND là một nội dung mới trong công tác chính trị tư tưởng, cần được nghiên cứu sâu để tham mưu một cách bài bản, phù hợp với lĩnh vực đặc thù của CAND.

Nhìn chung, từ khi triển khai đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dư luận xã hội trong CAND cơ bản đầy đủ và kịp thời; nhiều công an đơn vị địa phương đã tích cực chủ động quán triệt, triển khai thực hiện và chỉ đạo nội dung hoạt động, gắn với việc thực hiện Thông tư số 22 của Bộ về nắm, giải quyết, báo cáo tình tư tưởng CBCS; đưa công tác này trở thành một công cụ, phương tiện quan trọng của công tác chính trị tưởng để kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tâm trạng của CBCS.

Lực lượng công an luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân

Lực lượng công an luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân

Định hướng trong thời gian tới, theo Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị  Bộ Công an, các cộng tác viên dư luận xã hội cần tập trung nắm bắt những vấn đề nổi lên mà dư luận xã hội và CBCS quan tâm như tình hình kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; những phản hồi của nhân dân và CBCS về xây dựng Chính phủ hành động, Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ, Chính phủ liêm chính; công tác tấn công trấn áp tội phạm, TNXH, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC