Kinh doanh

Kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng

Hà Linh
ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng năm nay đã tăng 21,7% về số lượng và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với 6 tháng đầu năm 2014. 

Số vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp cũng tăng lên 0,5%. Số lao động dự kiến tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 20,4%.

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đầu năm đến nay và số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động giảm. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại sản xuất kinh doanh tăng 2,2%. Điều này cho thấy nền kinh tế có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, nên doanh nghiệp hoạt động sôi nổi hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC