Chính trị - Xã hội

Kinh tế có bước phục hồi khả quan

Chính Trung
ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ năm 2014-2015. Thủ tướng khẳng định kinh tế có bước phục hồi, Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. 

Kinh tế có bước phục hồi khả quan ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo trước Quốc hội

Những kết quả tích cực

Trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 6,81% năm 2012, 9 tháng năm 2013 là 4,63%, dự báo cả năm khoảng 7%. Khẳng định “kinh tế có bước phục hồi”, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Năm 2013, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 5,4%. Bình quân 3 năm qua, GDP tăng khoảng 5,6%/năm. 9 tháng gần đây, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% và có trên 11,2 nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Quan trọng hơn, chất lượng tăng trưởng đã được nâng lên. Năng suất lao động năm 2013 tăng 10,1% so với năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, tái cơ cấu kinh tế đã đạt kết quả bước đầu. Chính phủ luôn tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế - phát triển nguồn nhân lực - xây dựng kết cấu hạ tầng) đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả. Cùng với đó, văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân có bước cải thiện. Ước cả năm 2013, đã tạo việc làm cho 1,54 triệu người. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng dần, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Thu nhập dân cư được nâng lên. 

Trong khi đó, quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân được nâng lên theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đi nhanh vào hiện đại hóa một số lực lượng cần thiết và có tầm chiến lược. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế.

Kinh tế có bước phục hồi khả quan ảnh 2
Các đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lụt

Nhiệm vụ rất nặng nề

Bên cạnh những mặt tích cực, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nợ xấu còn cao, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm. Lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém... Phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn tới hạn chế, yếu kém, Thủ tướng cũng trình bày với Quốc hội một số kinh nghiệm bước đầu qua 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

Dự báo tình hình thế giới còn “diễn biến phức tạp, khó lường”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2014 - 2015. Trong đó, năm 2014, cần tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời, phải tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. 

Thủ tướng cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2014. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5,8%. Giá tiêu dùng tăng khoảng 7%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP. Bội chi ngân sách 5,3% GDP... Xác định “đất nước ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức” và “nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề”, người đứng đầu Chính phủ đã trình bày với Quốc hội 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn để đạt được các mục tiêu trên. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát” và ”tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý” và “đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế”...

Nợ công trong giới hạn an toàn

Kinh tế có bước phục hồi khả quan ảnh 3

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 của Chính phủ cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2013 ước đạt 986,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với dự toán. Dự kiến, thu ngân sách Nhà nước năm 2013 đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25,2 nghìn tỷ đồng (-3,1%) so với dự toán. Bội chi ngân sách Nhà nước năm 2013 đạt 5,3% GDP (kế hoạch là 4,8%). Dư nợ công chiếm 56,2% GDP, trong giới hạn an toàn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 - 2015

- Tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm.
- GDP trên đầu người khoảng 2.200 - 2.300 USD (năm 2015).
- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm.
 - Giải quyết việc làm cho 3,0 - 3,2 triệu lao động.
- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5 - 2%/năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC