Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan điều tra

0 Hà Loan
ANTD.VN - Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện 212 cuộc kiểm toán, qua đó kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Đây là thông tin vừ được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng.

Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, gồm 9 nghị định, 24 thông tư, 9 nghị quyết, 40 quyết định và 72 văn bản khác, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, hạn chế thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

“Qua kiểm toán, KTNN đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, như: Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, bệnh viện công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng...” – Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 72.800 tỷ đồng trong năm 2019

Năm 2019, KTNN cũng đã cung cấp 82 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng trên tổng số 92.499 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 158 cuộc kiểm toán  trên tinh thần đổi mới toàn diện phương pháp quản lý hoạt động kiểm toán, cải cách hành chính, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán. Trong đó, chú trọng tăng cường các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động.

bình luận(0 bình luận)

Top