Kinh doanh

Kinh doanh đa cấp không đăng ký bị phạt tới 50 triệu đồng

Thư Kỳ
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Theo đó, thương nhân bán hàng đa cấp trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp, sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi nêu trên trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 

Người tham gia bán hàng đa cấp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán sẽ bị phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng. Hành vi yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC