Kiên quyết dừng hoạt động cơ sở kinh doanh không quét mã QR

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid, TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phải tạo điểm quét mã QR, nếu bị nhắc nhở quá 3 lần nhưng vẫn không thực hiện, sẽ bị tạm dừng hoạt động cho đến khi thực hiện.