Xe+

Kiến nghị tiếp tục giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải thêm 3 tháng

N.T
ANTD.VN - Theo tính toán của Cục Đăng kiểm, tổng số phí sử dụng đường giảm cho 805.313 xe (số liệu thời điểm tháng 6/2020) của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8/2020 đến hết 30/6/2022 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.

Báo cáo Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, trên cơ sở đề xuất của cục và Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT đã đề nghị Bộ Tài chính giảm phí sử dụng đường bộ (thu qua đầu xe hằng tháng) các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Qua đó, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư giảm mức thu phí đường bộ 30% với xe kinh doanh vận tải hành khách và giảm 10% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa từ 12/8 đến 31/12/2020. Việc giảm phí sử dụng đường bộ được tiếp tục duy trì trong năm 2021 và kéo dài đến 30/6/2022.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng thực hiện giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm kể từ 1/1 đến 30/6/2022.

Kiến nghị tiếp tục giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải thêm 3 tháng ảnh 1

Kiến nghị hỗ trợ phí sử dụng đường bộ cho phương tiện kinh doanh vận tải thêm 3 tháng

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm, tổng số phí sử dụng đường giảm cho 805.313 xe (số liệu thời điểm tháng 6/2020) của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8/2020 đến hết 30/6/2022 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Tổng số lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm giảm trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 85 tỷ đồng.

Để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang gặp khó khăn vì giá nhiên liệu tăng cao, Cục Đăng kiểm báo cáo Bộ GTVT đề xuất Bộ Tài chính xem xét, kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ thêm 3 tháng.

Nếu tính theo con số 913.118 xe kinh doanh vận tải trên cả nước được thống kê đến ngày 27/6/2022, việc tiếp tục giảm phí sử dụng đường bộ sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải giảm khoảng 200 tỷ đồng.

Với lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm cho biết từ 16/6/2022, Bộ Tài chính đã có thông tư quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận với ôtô giảm từ 50.000 đồng/giấy còn 40.000 đồng/giấy. Riêng ôtô dưới 10 chỗ ngồi, mức thu lệ phí giảm từ 100.000 đồng/giấy còn 90.000 đồng/giấy.

Với mức giảm như trên, ngân sách nộp Nhà nước mỗi năm giảm khoảng 34 tỷ đồng. Vì vậy, Cục Đăng kiểm không có kiến nghị gì về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với xe cơ giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC