Chính trị - Xã hội

Kiến nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng tốc độ "phủ sóng" bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phạm Phương
ANTD.VN -  Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng để thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Kiến nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng tốc độ "phủ sóng" bảo hiểm xã hội tự nguyện ảnh 1

Tư vấn cho người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hỗ trợ thấp lao động chưa mặn mà

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị cơ quan này trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội cho biết, những năm qua các cấp Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu năm 2016 cả nước có trên 203 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đến hết tháng 7/2020 đã đạt trên 737 nghìn người, đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo năm 2018 là 2,93 nghìn người, chiếm 1,05% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 4,39 nghìn người, chiếm 1,58% so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; năm 2019 số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo là trên 6,5 nghìn người, chiếm 1,13% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo là 9,7 nghìn người, chiếm 1,70% so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mặc dù vậy, so với tiềm năng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất thấp. Nguyên do chủ yếu là mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện khá thấp.

Hiện người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng. Bên cạnh đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu còn dài: đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam.

Bên cạnh đó, một số chính quyền các cấp, các ngành và bảo hiểm xã hội tại một số địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa quyết liệt; người dân còn mong muốn Nhà nước có thêm chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn khác, như: ốm đau, sinh con, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp để có nhiều lựa chọn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Kiến nghị tăng mức hỗ trợ người nghèo lên 50%

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu, đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1%; đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi, bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc hoàn thiện sửa đổi một số quy định như giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu; bổ sung các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt…

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị phải nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Theo dự kiến của Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2602/UBVĐXH14 ngày 18/3/2020 gửi Chính phủ kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam, cũng như dự kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức đề nghị này thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu người; đến năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người.

Đồng thời, số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến năm 2025 ở mức 1.167 tỷ đồng (chiếm 0,3% chi cho an sinh xã hội) và đến năm 2030 ở mức 3.141 tỷ đồng (chiếm 0,71% chi cho an sinh xã hội).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC