Quân sự

Kiến nghị nâng cao tiềm lực quân sự đất nước

Chính Trung
ANTĐ - Đoàn Thư ký kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII vừa tổng hợp xong ý kiến các ĐBQH thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. 

Về tình hình quốc phòng-an ninh, có ý kiến đề nghị cần có giải pháp quyết liệt trong vấn đề biển Đông, bảo vệ biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân bám biển, tăng cường an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cần xem xét thành lập công ty để cùng với ngư dân vươn xa bảo vệ biển, làm chỗ dựa cho ngư dân. Ý kiến các ĐBQH còn cho rằng, cần mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nền quốc phòng vững mạnh, nhất là công nghiệp quốc phòng cũng như có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng. Các ĐBQH kiến nghị tăng cường cơ sở vật chất cho quốc phòng-an ninh, nâng cao tiềm lực quân sự của đất nước bằng cách kết hợp quốc phòng với kinh tế, gắn với dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC