Xe+

Kiểm toán Nhà nước băn khoăn về mức đầu tư 175 tỷ đồng/km cao tốc Bắc- Nam

Ngân Tuyền
ANTD.VN - Kiểm toán Nhà nước cho biết qua xem xét suất đầu tư các dự án đầu tư đường cao tốc giai đoạn 2017-2020 thì suất vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc - Nam cao hơn khá nhiều.

Kiến nghị giảm hơn 16.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi Quốc hội báo cáo về dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

Phạm vi đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 729 km gồm các tuyến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) - Cam Lộ (Quảng Trị), Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau, chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập. Riêng 27 km còn lại đoạn Hòa Liên - Túy Loan triển khai theo dự án riêng và cầu Cần Thơ 2 đầu tư sau 2025.

Về quy mô, Chính phủ kiến nghị đầu tư phân kỳ theo quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 17 m, toàn bộ các yếu tố kỹ thuật khác đáp ứng tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h.

Chính phủ đưa ra dự kiến 729 km cao tốc sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 95.937 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng là 19.097 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 12.000 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 20.041 tỷ đồng. Theo Kiểm toán Nhà nước chi phí cho dự án bình quân là 175,4 tỷ đồng/km (không tính chi phí giải phóng mặt bằng).

Kiểm toán Nhà nước băn khoăn về mức đầu tư 175 tỷ đồng/km cao tốc Bắc- Nam ảnh 1

Kiểm toán Nhà nước cho rằng, suất đầu tư dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn trước

Về suất vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc - Nam, Kiểm toán Nhà nước cho biết qua xem xét suất đầu tư các dự án đầu tư đường cao tốc giai đoạn 2017-2020 thì suất vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc - Nam cao hơn khá nhiều.

Chẳng hạn dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đầu tư công) là dự án tương tự về loại, cấp, quy mô công trình có tổng vốn đầu tư (bao gồm cả GPMB) là 10.854 tỷ đồng, chiều dài tuyến 101km, suất vốn đầu tư tương đương 107,5 tỉ đồng/km.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đầu tư PPP) có tổng vốn đầu tư (bao gồm cả GPMB) là 9.620,2 tỷ đồng, chiều dài 78,5km, suất vốn đầu tư tương đương 122,6 tỷ đồng/km.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng vốn đầu tư (bao gồm cả GPMB) là 12.577 tỷ đồng, chiều dài 100km, suất vốn đầu tư tương đương 125,77 tỷ đồng/km.

Bởi vậy, Kiểm toán Nhà nước xác định lại số liệu sơ bộ tổng mức đầu tư 756 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông là 130.605 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng là 89.111 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 19.097 tỷ đồng, quản lý dự án 6.036 tỷ đồng, dự phòng là 16.361 tỷ đồng.

Như vậy, so với tờ trình (146.990 tỷ đồng), thì tổng mức đầu tư toàn dự án sau khi được Kiểm toán Nhà nước xác định lại số liệu sơ bộ là 130.605 tỷ đồng, giảm 16.330 tỷ đồng. Bình quân xây dựng của dự án này được giảm xuống còn 152,9 tỷ đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Cần giải pháp đột phá để đáp ứng tiến độ

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT và cơ quan liên quan rà soát kỹ sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án, tính khả thi của sơ bộ tổng mức đầu tư, tham khảo số liệu tổng mức đầu tư của dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 để bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và đảm bảo có đủ vốn triển khai hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung thông tin khả năng cân đối nguồn vốn, những yếu tố ảnh hưởng có thể từ việc cân đối nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nguyên tắc điều hòa sắp xếp lại Kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung thông tin cụ thể về quy mô, nội dung và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công của Chương trình để làm cơ sở cho đề xuất.

Căn cứ tờ trình của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy, các dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông có quy mô, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, nhiều đoạn phải xử lý nền đất yếu cần thời gian thi công dài.

Trong khi thực tế đến năm 2025, dự án còn khoảng 4 năm (2022-2025) cho công tác chuẩn bị và thực hiện để hoàn thành… Để tiến độ triển khai dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 như nêu trong tờ trình, Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần những giải pháp đột phá trong tất cả các khâu của dự án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC