Chính trị - Xã hội

Kiểm toán dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Hải Dương
ANTĐ - Bộ GTVT vừa đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 đối với dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để kiểm toán ngay trong tháng 12-2013. 

Hoạt động này nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ các quy định quản lý đầu tư, xử lý kịp thời những vướng mắc và ngăn chặn những sai sót gây thiệt hại cho Nhà nước. Bộ GTVT đánh giá, ngoài tiến độ triển khai rất chậm, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có nguy cơ tăng tổng mức đầu tư, trong đó có nguyên nhân chủ đầu tư và ban quản lý dự án không có kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng tổng thầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC