Kinh doanh

Kiểm soát chặt việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hà Linh

ANTĐ - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu. 

Theo đó, thương nhân đầu mối phải công bố số dư đầu kỳ, số trích lập quỹ, số sử dụng quỹ, số dư quỹ cuối kỳ của tháng liền kề trước đó. Đồng thời chuyển toàn bộ số trích lập quỹ của tháng liền kề trước đó vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản; báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương. Liên Bộ cũng yêu cầu ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản quỹ bình ổn giá định kỳ mùng một hàng tháng phải gửi sao kê về các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản trong tháng liền kề trước đó đến liên Bộ để đối chiếu, rà soát.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC