Chính trị - Xã hội

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an

P.V
ANTĐ - Ngày 19-2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị của  Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh những công tác mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2014. Trong nhiều nội dung quan trọng, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý tới nội dung bảo vệ và triển khai thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013.

Bên cạnh đó, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu: Nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các hình thái chiến tranh mới... Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người. Thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm... 

Đáng chú ý một trong những nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2014 theo Đại tướng Trần Đại Quang là: “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm thời hạn điều tra các vụ án theo luật định, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng”. 

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, có kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2014…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC