Văn hóa - Giải trí

"Kịch Tây", thảo luận về sân khấu Đông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Hương Thủy

ANTD.VN - Nhà nghiên cứu trẻ tuổi Nguyến Khiếu Anh sẽ có buổi trò chuyện cùng khán giả Thủ đô về "Sân khấu Đông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20" vào tối ngày 19-6 tại Manzi art space, số 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.

Tại buổi trò chuyện này, Khiếu Anh sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu của cô về sân khấu Đông Dương, sự du nhập của nghệ thuật sân khấu Pháp vào Việt Nam và ảnh hưởng của các loại hình này tới nghệ thuật truyền thống.

Nghiên cứu của Khiếu Anh được thực hiện dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau như các thư tịch tại nhiều viện lưu trữ quốc gia và quốc tế, các bộ sưu tập báo chí, hồi ký của các nhân vật lịch sử, sách viết về Đông Dương của các học giả...

Cuộc trò chuyện này hy vọng làm rõ hơn một phần đời sống văn hóa - nghệ thuật xứ Đông Dương, đặc biệt là Hà Nội trong thời kỳ thuộc địa, giúp công chúng tiếp cận một phần lịch sử dường như không được biết tới nhiều của sân khấu Việt Nam.

"Kịch Tây", thảo luận về sân khấu Đông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khiếu Anh là nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Văn học Liên ngành (CIELAM), Đại học Aix-Marseille, Pháp, hiện Khiếu Anh đang thực hiện luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Corinne Flicker.

Các nghiên cứu của Khiếu Anh được vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région Sud) đài thọ, tập trung vào kịch Pháp tại Đông Dương trong giai đoạn thuộc địa (1865 - 1954), đã xuất hiện trong nhiều ấn bản chuyên ngành tại Pháp và các hội thảo quốc tế.

Bên cạnh nghiên cứu học thuật, Khiếu Anh cũng thực hiện một số dự án hợp tác với các nghệ sĩ, diễn viên và nhà viết kịch nhằm khám phá các khả năng của nghệ thuật biểu diễn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC