Văn hóa - Giải trí

Khuyến khích sáng tạo nhưng không có… tiền

Yên Vân
ANTĐ - Sáng qua, 27-3, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Tọa đàm tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. 

Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, Giáo sư Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đưa ra một số ví dụ cụ thể như: Việc xây dựng nhà rông văn hóa hiện nay là không thực tế, nhà rông là một phần tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chứ không phải là nơi trưng bày. Cần trả lại văn hóa của nhân dân cho nhân dân chứ không phải lấy văn hóa đại chúng để áp đặt.

Họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thì cho rằng, mặc dù đã có sự chăm lo nhất định, nhưng đa số các nghệ sĩ vẫn ở diện nghèo. Khuyến khích sáng tạo nhưng không có… tiền! Bên cạnh đó, việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa không thực tế, chính sách nhuận bút chưa đủ để văn nghệ sĩ sống được bằng nhuận bút. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, việc xây dựng nhà văn hóa như hiện nay là tốn kém, vô ích. Xây xong rồi không hoạt động được vì thiếu kinh phí và thiếu cả cơ chế phù hợp. Giáo sư Hoàng Vinh  lại cho rằng, không thể tiếp tục dùng cụm từ “xây dựng văn hóa” bởi văn hóa là thứ không thể xây dựng mà thành. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC