Chính trị - Xã hội

Khuyến khích phát triển nhà chung cư

Ngọc Khánh
ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020. 

Theo đó, đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38%; hệ thống đô thị khoảng 870 đô thị; diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt 26 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 65%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị tại đô thị loại đặc biệt, I và loại II đạt từ 15 - 20%...

Chương trình cũng đề ra yêu cầu phát triển đa dạng các loại nhà ở, có diện tích và mức độ tiện nghi đáp ứng nhu cầu của thị trường và điều kiện thu nhập của các tầng lớp dân cư, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các KCN và học sinh sinh viên. Đồng thời, khuyến khích phát triển nhà chung cư tại các đô thị lớn. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sẽ kiểm soát, hạn chế phát triển của xe máy và ôtô cá nhân.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC