Chính trị - Xã hội

Không thu phí qua phà đối với thương binh và trẻ em

Anh Tú
ANTĐ - Thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp) sẽ được miễn phí khi qua phà.
Không thu phí qua phà đối với thương binh và trẻ em ảnh 1

Ngày 9-1-2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà. Tại Điều 3 quy định việc miễn, giảm phí qua phà được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP.

Ngay sau khi Thông tư trên được ban hành, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đóng góp của dư luận xã hội về một số điểm bất cập trong quy định thu phí qua phà, trong đó đối tượng được đề cập là học sinh, trẻ em, thương, bệnh binh.

Bộ Tài chính quyết định sửa, đổi bổ sung khoản 3 vào Điều 2 Thông tư số 04/2013/TT-BTC quy định về đối tượng chịu phí và người nộp phí qua phà, trong đó khẳng định không thu phí qua phà đối với thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp).

Bộ Tài chính cho biết, để đảm bảo sự công bằng, chính xác đối với các đối tượng trên, cũng như đảm bảo cho công tác kiểm soát của cơ quan quản lý, khai thác, vận hành phương tiện phà, phù hợp với tình hình thực tế, khi qua phà các trường hợp kể trên phải xuất trình các giấy tờ (bản sao có công chứng, chứng thực) cần thiết.

Cụ thể là thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh, bệnh binh, thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của nhà trường đối với học sinh; giấy khai sinh đối với trẻ em.

Bộ Tài chính cũng đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn bổ sung.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC