Không thể mãi dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở khi giải quyết lối đi tự mở đường sắt

ANTĐ

ANTD.VN - Trước năm 2025, Hà Nội sẽ xóa hơn 200 lối đi tự mở qua đường sắt. Đây là mục tiêu được đặt ra trong đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, nhìn nhận về công tác này trong những năm qua, các chuyên gia về giao thông cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần có giải pháp về kĩ thuật để tăng cường hiệu quả đảm bảo TTATGT đường sắt, chứ không chỉ mãi dừng lại ở công tác tuyên truyền nhắc nhở, nâng cao ý thức.