Chính trị - Xã hội

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

P.V
ANTĐ - Ngày 5-5, hơn 200 nhà khoa học trong và ngoài nước đã tập trung tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thảo luận, đánh giá về Chiến thắng Điện Biên Phủ sau 60 năm kết thúc cuộc chiến. 

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt quá trình chỉ huy chiến dịch, đặc biệt đưa ra quyết định sáng suốt, táo tạo, kịp thời, đưa đến thắng lợi cuối cùng.  

Theo Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng, trong thời điểm Đảng và nhân dân Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu, làm rõ hơn ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ có tác dụng khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC