Kinh doanh

Khi nào cổ phiếu ROS của FLC FAROS được giao dịch trở lại?

H.L
ANTD.VN - Mới đây, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu ROS của Công ty FLC FAROS từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch từ ngày mai, 12-8. Điều khiến nhiều người đang nắm giữ cổ phiếu này băn khoăn là khi nào cổ phiếu ROS sẽ được giao dịch trở lại? 

Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch là do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, FLC FAROS chậm nộp báo cáo tài chính.

Theo Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội quyết định trên của HoSE là hoàn toàn có cơ sở. Theo Khoản 1, Điều 39 Quy chế Niêm yết và Giao dịch Chứng khoán Niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV, chứng khoán sẽ bị hạn chế giao dịch nếu tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, Điều 41 Quy chế này cũng nên rõ, chứng khoán của tổ chức niêm yết liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch sẽ bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch.

Khi nào cổ phiếu ROS của FLC FAROS được giao dịch trở lại? ảnh 1

Cổ phiếu ROS của Công ty FLC FAROS sẽ bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch từ 12-8

Song, theo khoản 4 Điều 41 Quy chế này, HoSE sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh cáo, kiểm soát hay hạn chế sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đã khắc phục bằng cách công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường tối thiểu 6 tháng liên tục từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày sở giao dịch chứng khoán xác định có vi phạm công bố thông tin gần nhất, cổ phiếu của đơn vị có thể được đưa ra khỏi danh sách đình chỉ giao dịch.

“Để cổ phiếu ROS có thể được giao dịch trở lại, Công ty CP Xây dựng FLC FAROS cần công bố đầy đủ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, đồng thời không vi phạm quy định về công bố thông tin trong vòng ít nhất 6 tháng kể từ 12-8 hoặc từ ngày hoàn tất nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021” - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, ngoài trường hợp tổ chức chậm nộp báo cáo tài chính quá 6 tháng so với thời hạn quy định, các cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch có thể bị đưa vào danh sách đình chỉ giao dịch nếu rơi vào các trường hợp:

Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC