Kinh doanh

Khảo sát 200 hiệp hội về thuế và hải quan

Vân Hằng
ANTĐ - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, dự kiến trong năm 2015, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan sẽ khảo sát, điều tra xã hội học đối với 200 hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc. 

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm nay được chia thành 3 nhóm: Khảo sát, điều tra xã hội học đối với hiệp hội doanh nghiệp; Hoạt động giám sát, khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu tại các tỉnh, thành phố;

Xây dựng báo cáo thực trạng và kết quả khảo sát, giám sát, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị. Dựa trên kết quả khảo sát, Ban chỉ đạo sẽ xây dựng báo cáo thực trạng, giám sát, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế và hải quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC