Khánh thành 3 trụ sở CAP: Ngọc Lâm, Phúc Đồng và Cự Khối.

ANTĐ

ANTĐ - Ngày 11-1, CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành 3 trụ sở CAP: Ngọc Lâm, Phúc Đồng và Cự Khối.