Chính trị - Xã hội

Khẳng định vị trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an

Huyền Anh
ANTD.VN -  Là cơ sở đầu tiên được đào tạo sau đại học, qua 30 năm Học viện CSND đã từng bước khẳng định vị trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an.

Sau 30 năm đào tạo sau đại học, đến nay tại Học viện CSND đã có 27 khoá cao học tốt nghiệp với hơn 4.000 học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ; có 584 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ; 15 đồng chí được phong hàm giáo sư, 52 đồng chí được phong hàm phó giáo sư, 1 nhà giáo nhân dân, 5 nhà giáo ưu tú; 31 tiến sĩ của Bộ An ninh Lào, 2 tiến sĩ của Học viện Cảnh sát Campuchia.

Trong số này, nhiều đồng chí đã trưởng thành và đang giữ chức vụ cao, là tướng lĩnh trong CAND, Quân đội nhân dân và một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cũng như các nước bạn Lào và Campuchia.

Khẳng định vị trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an ảnh 1

Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều khẳng định, trải qua 30 năm, công tác đào tạo sau đại học của Học viện CSND đã từng bước ổn định và phát triển vững chắc, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Những đóng góp khoa học trong các đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thực sự là nguồn tư liệu có giá trị không chỉ phục vụ tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học mà còn góp phần đáng kể vào việc phát triển khoa học-công nghệ trong CAND; từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học trong việc xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình kế hoạch phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm của đất nước.

Khẳng định vị trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an ảnh 2
Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đào tạo sau đại học

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Kế thừa những thành tựu 30 năm đào tạo sau đại học, để tiếp tục thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện CSND sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng, mở rộng, đổi mới nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp với thực tiễn nhu cầu của người học, đồng thời, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng gắn chặt chẽ giữa công tác giảng dạy với thực tiễn nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo của học viên.

Khẳng định vị trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an ảnh 3
Trung tướng Nguyễn Minh Hưởng trao Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đào tạo sau đại học

Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ, có điều kiện để cập nhật thông tin và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng luận văn, luận án từ khâu thẩm định, đánh giá luận văn; tận dụng tối đa kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà thực tiễn và kết quả nghiên cứu của học viên cao học; khuyến khích các học viên cao học viết và bảo vệ luận văn bằng Tiếng Anh. Quan tâm đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, bổ sung hoàn thiện khung chương trình đào tạo, tập trung biên soạn chương trình môn học, chuyên đề, bài giảng đảm bảo cập nhật thường xuyên các thông tin thực tế, nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC