Chính trị - Xã hội

Khai quật Di sản Thành Nhà Hồ

Quỳnh Vân
ANTĐ - Dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng diện tích lên tới 56.000m2. 

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng trên 90 tỷ đồng, thực hiện từ nay cho tới năm 2020, với các đầu việc như, chỉnh lý kết quả khai quật, lập hồ sơ khoa học cho các di vật khảo cổ, đề xuất các phương án nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích... Mục tiêu của dự án nhằm tìm hiểu thêm các dấu tích, kỹ thuật xây dựng, nâng cao giá trị di sản thế giới, cung cấp thêm những tư liệu lịch sử khoa học, tăng cường tiềm năng thu hút du lịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC