Chính trị - Xã hội

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Bá Chiêm
ANTĐ - Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2, thành phố Hà Nội, năm 2013 vừa được tổ chức tại Sư đoàn Bộ binh 301.

Sáng 10-9, Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2, thành phố Hà Nội, năm 2013 đã được tổ chức tại Sư đoàn Bộ binh 301 – Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đến dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, đại diện Tổng cục XDLL Công an nhân dân và lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc thành phố.

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh ảnh 1
Khóa học có 105 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể

Tham gia khóa học lần này có 105 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, công ty, nhà trường trực thuộc thành phố Hà Nội và 29 quận, huyện, thị xã. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và đối ngoại; những yêu cầu mới về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh và đối ngoại; về đối tượng, đối tác và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc khóa học, đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội là nền tảng vững chắc cho quốc phòng – an ninh. Nhất là trong bối cảnh, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng thì thời cơ và thách thức luôn đan xen, chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. “Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong tình hình hiện nay càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Đặc biệt với các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố - những người trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và thực hiện các chính sách về phát trển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội”.

Để khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị, các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi gắn lý luận với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành chường trình khóa học với kết quả cao nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC