Chính trị - Xã hội

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Khắc phục sớm vấn đề thu chi, dạy thêm, tuyển sinh

Vinh Hương
ANTĐ - Ngày 23-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và thực hiện kết luận số 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 là thực hiện công bằng trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, tạo điều kiện để các địa phương, trường học có điều kiện bứt phá nhanh và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng được học, học suốt đời. Việc triển khai Chiến lược chia làm hai giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020 với 9 nhiệm vụ cơ bản, trong đó nhấn mạnh việc tập trung triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội; khắc phục tiêu cực trong thi cử, dạy thêm và thu chi tài chính; chấn chỉnh đào tạo hệ vừa làm vừa học... Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là cơ hội vàng để thu hút sức mạnh trí tuệ để nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu các địa phương sớm khắc phục 3 vấn đề: thu chi, dạy thêm học thêm và thi tuyển sinh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC