Kinh doanh

Kêu gọi đầu tư nước ngoài vào 127 dự án

Hà Linh
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020. 

Theo đó, sẽ có 127 dự án, được chia thành 5 nhóm: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; nông nghiệp; bảo quản chế biến; các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ cần vốn đầu tư từ bên ngoài. Nhóm dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm 51 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; hạ tầng năng lượng; hạ tầng đô thị và hạ tầng khu công nghiệp được kêu gọi đầu tư nước ngoài. Nhóm kết cấu hạ tầng xã hội có 20 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giáo dục và đào tạo; hạ tầng y tế; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Nhóm nông nghiệp có 44 dự án; nhóm bảo quản chế biến có 8 dự án và các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ có 4 dự án. Dự kiến đến năm 2020, các dự án quốc gia sẽ cần khoảng gần 60 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC