Kế hoạch 142 – Thêm một thương hiệu của CATP Hà Nội được khẳng định

ANTĐ
ANTĐ - Kế hoạch 142 của CATP về tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng đã đi vào hoạt động được 6 tháng.