Chính trị - Xã hội

Huyện Đan Phượng (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Thư Kỳ
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 

Tính đến hết năm 2014, huyện Đan Phượng có 13/15 xã (86,67%) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trong đó, 14/15 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2020. Với những kết quả đạt được, huyện Đan Phượng đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới.              

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC