Chính trị - Xã hội

Hưởng lương hưu tối đa, người lao động đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

P.P
ANTD.VN - Mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với mức đóng, thời gian đóng, có nghĩa là mức đóng càng cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.
Hưởng lương hưu tối đa, người lao động đóng bảo hiểm xã hội thế nào? ảnh 1

Mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với mức đóng bảo hiểm xã hội

Vấn đề đóng bảo hiểm xã hội được nhiều đoàn viên, người lao động đặc biệt quan tâm. Cụ thể là, người lao động đóng bao nhiêu năm bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu cao nhất, có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này có lương hưu?

Về nội dung này, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội Hà Nội Dương Thị Minh Châu cho biết, mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với mức đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, có nghĩa là mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài, thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, với lao động nam, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, tăng thêm một năm so với quy định hiện hành là 19 năm.

Sau đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, từ năm 2022, muốn hưởng lương hưu tối đa là 75% thì lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Tương tự với lao động nam, sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Như vậy, từ năm 2022 đối với lao động nam cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm để nhận được lương hưu tối đa. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, khoảng 28,9 triệu đồng/tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC