Chính trị - Xã hội

Hướng dẫn thanh toán tiền phép, tiền làm thêm giờ đối với người lao động

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn hướng dẫn việc thanh toán tiền phép, làm thêm giờ đối với công chức, viên chức, người lao động.
Hướng dẫn thanh toán tiền phép, tiền làm thêm giờ đối với người lao động ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn hướng dẫn một số cơ quan về việc thanh toán tiền phép năm, tiền làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Điều 1 và Điều 2 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật và các chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

Những quy định trong Bộ luật Lao động chỉ được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức khi các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức viện dẫn việc áp dụng của Bộ luật Lao động.

Cho nên, việc thanh toán tiền phép năm và thanh toán tiền làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với người lao động, khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động phải thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ đối với trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Như vậy, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thanh toán tiền lương cho những ngày người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm chỉ đặt ra trong hai trường hợp (người lao động thôi việc hoặc người lao động bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm).

Đối với chế độ làm thêm giờ của người lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, khi người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ thì có trách nhiệm thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC