Kinh doanh

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2013

Anh Tú
ANTĐ - Sau khi Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013, Cục Thuế TP Hà Nội đã có thông báo tới cơ quan, cá nhân chi trả và người nộp thuế một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế. Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31-3-2014.
 Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2013 ảnh 1
Các doanh nghiệp nên quyết toán thuế sớm để có thể sửa chữa được những sai sót nếu có

Giảm trừ gia cảnh 78 triệu đồng cho bản thân

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.
 Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh, hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý, xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
Về số tiền giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế TNCN và người phụ thuộc trong năm 2013, cơ quan thuế cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6-2013 là 4 triệu đồng cho cá nhân nộp thuế và 1,6 triệu đồng cho người phụ thuộc. Từ tháng 7 đến tháng 12-2013 là 9 triệu đồng cho cá nhân nộp thuế và 3,6 triệu đồng cho người phụ thuộc. Như vậy, trong năm 2013, người nộp thuế TNCN được giảm trừ 78 triệu đồng cho bản thân, mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 31,2 triệu đồng.

Ủy quyền quyết toán thuế như thế nào?

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới thời hạn chót để nộp quyết toán thuế, một số trường hợp vẫn khá băn khoăn vì không biết được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế tất cả các loại thu nhập hay phải tự quyết toán với cơ quan thuế.
Chị Đặng Thị Mến (nhân viên kinh doanh tại một công ty xuất nhập khẩu ở quận Hai Bà Trưng) thắc mắc: “Trong năm qua, ngoài thu nhập từ tiền lương tại công ty tôi  còn có thu nhập vãng bình quân 6 triệu đồng/tháng sau khi khấu trừ thuế 10% và thu nhập bình qân 5 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê nhà. Không biết với những khoản thu nhập đó, tôi có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế luôn các khoản thu nhập vãng lai và cho thuê nhà hay không?”.
Trước câu hỏi này, hướng dẫn từ cơ quan thuế cho biết, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Liên quan tới vấn đề ủy quyền quyết toán thuế, cơ quan thuế cho biết thêm, cá nhân sẽ ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
Một điểm đáng chú ý trong việc quyết toán thuế TNCN được cơ quan thuế hướng dẫn là cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN.
Đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC