Hướng dẫn mức trợ cấp khi tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng thông tư hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Hướng dẫn mức trợ cấp khi tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy ảnh 1
Lực lượng dân phòng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Theo dự thảo thông tư, người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, người có tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;

Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương còn được hưởng các chế độ tai nạn.

Cụ thể, người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn, bị thương đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc người không đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ như chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội (trừ các chế độ tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội).

Về trợ cấp đối với thành viên đội dân phòng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, dự thảo thông tư nêu rõ thành viên đội dân phòng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I do Chính phủ công bố tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy chia cho 26 ngày.

Tin cùng chuyên mục