Chính trị - Xã hội

Hơn 227.800 người đã đóng góp Quỹ Vaccine phòng Covid-19

Hà Loan
ANTD.VN - Đã có 227.862 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 với tổng giá trị 1.425 tỷ đồng, ngoài ra còn hơn 4.500 tỷ đồng doanh nghiệp đã cam kết ủng hộ.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 (Ban Quản lý Quỹ), tính đến thời điểm 15h00 ngày 07/06/2021 đã có 227.862 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.425 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Ngoài ra, còn có 4.561,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Như vậy, tổng số tiền người dân và doanh nghiệp đã đóng góp và cam kết đóng góp là 5.986,88 tỷ đồng.

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 Ngân hàng thương mại. Cụ thể:

Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR);

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC