Đời sống

Hơn 1.800 doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với hơn 1.800 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng với 192.000 lao động và số tiền tạm dừng đóng là hơn 786 tỷ đồng.
Hơn 1.800 doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ảnh 1

Hơn 1.800 đơn vị, doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 154/NQ- CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong quá trình triển khai chính sách trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với hơn 1.800 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng với 192.000 lao động và số tiền tạm dừng đóng là hơn 786 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp đối với 168.000 lao động; xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 của các đơn vị, doanh nghiệp là 585 lao động...

Từ những kết quả đã đạt được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị Chính phủ có các giải pháp tài chính, tín dụng mạnh mẽ hơn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động là giải pháp căn cơ đảm bảo an sinh xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC