Xe+

Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét dự án cao tốc Bắc- Nam nhánh Đông

Ngân Tuyền
ANTD.VN - Bộ Kế hoạch - đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước  thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định này, Bộ Kế hoạch - đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Trước đó, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đó, dự án thực hiện đầu tư 729km đường cao tốc tại các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), Quảng Ngãi đến Nha Trang, Cần Thơ đến Cà Mau.

Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét dự án cao tốc Bắc- Nam nhánh Đông ảnh 1

Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư thêm hơn 700km cao tốc Bắc- Nam nhánh Đông để nối thông toàn tuyến này

Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Toàn bộ 12 dự án thành phần giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, riêng các dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án gồm 12 dự án thành phần là 118.672 tỷ đồng, bao gồm 61.628 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 57.044 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Trong đó, với 9 dự án thành phần các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị) đến Nha Trang (Khánh Hòa), Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 552km sẽ đầu tư theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư khoảng 114.088 tỉ đồng, phần vốn nhà nước tham gia khoảng 57.044 tỷ đồng.

Đối với 3 dự án thành phần từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), chiều dài khoảng 177km sẽ tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập, đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư khoảng 4.584 tỷ đồng.

Đối với phần xây dựng, giao Chính phủ chủ động cân đối nguồn vốn phù hợp, căn cứ vào quy mô của từng dự án để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư PPP.

Tại Tờ trình này Bộ GTVT cũng đề xuất thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025, riêng các dự án thành phần các đoạn từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau dài 2.063km. Đến nay đã đưa vào khai thác 478km, đang đầu tư 829km. Còn lại 756km chưa đầu tư nhưng có một số đoạn quốc lộ đi trùng quy hoạch tuyến cao tốc này đã mở rộng. Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư tiếp 729km đường cao tốc để hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC