Chính trị - Xã hội

Học về phòng chống tham nhũng ở cấp THPT

Bảo Anh
ANTĐ - Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT ngày 14-8 gửi các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014, học sinh THPT sẽ học nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12. 

Đối với các trường ĐH, CĐ đào tạo không chuyên về luật, nội dung này được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Riêng với các trường đào tạo chuyên về luật, nội dung này được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

Bộ cũng khuyến khích các trường lựa chọn đưa phòng chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa như báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về nội dung này trên trang thông tin điện tử của trường…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC